4- متوکسی فنول

4- متوکسی فنل یا مکینول  که با نماد MeHQ آن را نشان می‌دهند، دارای فرمول شیمیایی C₇H₈O₂ می باشد و کاربرد گسترده ایی در صنعت داروسازی و به ویژه در پوست، دارد. در شیمی آلی 4-متوکسی فنل به عنوان یک مهار کننده پلیمریزاسیون (به عنوان مثال در اکریلات ها یابیشتر بخوانید