رزین کوپ سنگ

شرح محصول این محصول بسیار رقیق توانایی نفوذ در تمام ترک ها و منافذ ریز داخل سنگ را دارد. برای اطلاعات بیشتر می توانید برگه اطلاعاتی این محصول را از لینک زیر دانلود بفرمایید:

رزین روی سنگ

شرح محصول به منظور استحکام ، پرکردن خلل و فرج و درزهای درون سنگ ، جلا و درخشش بعد از ساب مورد استفاده قرار میگیرد. از این محصول بیشتر برای فراوری سنگ های مرمر و تراورتن استفاده میگردد. برای اطلاعات بیشتر می توانید برگه اطلاعاتی این محصول را از لینکبیشتر بخوانید

رزین پشت سنگ

شرح محصول این رزین برای چسباندن مش های فایبر گلاس به پشت سنگ به منظور ایجاد استحکام در سنگ استفاده میشود. برای اطلاعات بیشتر می توانید برگه اطلاعاتی این محصول را از لینک زیر دانلود بفرمایید: