رزین کوپ سنگ

شرح محصول این محصول بسیار رقیق توانایی نفوذ در تمام ترک ها و منافذ ریز داخل سنگ را دارد. برای اطلاعات بیشتر می توانید برگه اطلاعاتی این محصول را از لینک زیر دانلود بفرمایید:

رزین اپوکسی روی سنگ

شرح محصول این محصول به صورت دو جزیی متشکل از رزین اپوکسی (جزءA) و هاردنر مخصوص آن (جزءB) فرموله و طراحی شده است و قبل از مصرف با نسبت اختلاط مشخص مخلوط میشود و سپس با کاردک بر روی سطح سنگ اعمال میگردد.    رزین اپوکسی به منظور استحکام ،بیشتر بخوانید

رزین پشت سنگ

شرح محصول این رزین محصولی است دو جزئی که از رزین و هاردنر تشکیل شده است .  قبل از استفاده با نسبت مناسب مخلوط میشوند و برای چسباندن مش های فایبر گلاس به پشت سنگ های طبیعی یا مصنوعی به منظور ایجاد استحکام در سنگ استفاده میگردد.     توری فایبربیشتر بخوانید