رزین اپوکسی اکریلات

    شرح محصول استفاده از پوشش های پخت شونده با اشعه یووی به دلیل سرعت فرآیند بالا، سازگاری با محیط زیست،خواص فیزیکی- مکانیکی بسیار خوب مانند مقاومت به خراش، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. پوشش های اپوکسی اکریلات به دلیل خواص عالی، در سیستم های یووی پختبیشتر بخوانید