ورنی یووی PVC

شرح محصول این محصول شفاف و براق می باشد و جهت پوشش دادن روی سطوح پی وی سی سخت (دیوارپوش و ماربل) مورد استفاده قرار می گیرد. برای سطوحی که نیاز به براقیت بسیار بالا باشد پیشنهاد می گردد. ضخامت پیشنهادی بین ۱ تا ۵ میکرون می باشد و بابیشتر بخوانید

ورنی یووی MDF

شرح محصول این محصول شفاف و براق می باشد می باشد  و جهت پوشش دادن روی انواع ام دی اف از جمله پرینت ۳ میل مورد استفاده قرار می گیرد و برای سطوحی که نیاز به براقیت بسیار بالا باشد پیشنهاد می گردد. این محصول با اشعه یووی قابل پختبیشتر بخوانید

ورنی یووی کاغذ

شرح محصول این محصول شفاف و براق می باشد و جهت پوشش دادن روی سطوح کاغذی مورد استفاده قرار می گیرد. برای سطوحی که نیاز به براقیت بسیار بالا باشد پیشنهاد می گردد. ضخامت پیشنهادی بین ۱ تا ۵ میکرون می باشد و با اشعه یووی قابل پخت است. اینبیشتر بخوانید