تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان فن آفرینی 1، واحد 232
تلفن: 03133932398
فکس:  03133932399
ایمیل: info@bgrm.ir
آدرس بخش تولید: منطقه صنعتی دولت آباد خیابان سپاهان انتهای خیابان 36متری
تلفن: 03145847185
ایمیل: technical@bgrm.ir