اپتیکال برایتنر

 اپتیکال برایتنر (optical brightener) یا همان سفیدکننده نوری   
 موادی هستند که بر اساس سازوکار فلورسنتی، پرتو فرابنفش خورشید را جذب و آن را در طول موج بالاتر (ناحیه آبی طیف مرئی) منتشر می‌کنند. 

  کاربردها :

  • صنعت نساجی 
  • صنایع کاغذ 
  • صنایع آرایشی و بهداشتی و …
Fluorescent Brightener OB / 184;2,5-thiophenediylbis(5-tert-butyl-1,3-benzoxazole)
Chemical Name
7128-64-5
.Cas No
C26H26N2O2S
Formula
430.17100
M.W
25kgs/Drum
Package
Sinophor® OB
Sinophor® OB
Fluorescent Brightener OB -1 / FB 393
Chemical Name
1533-45-5
.Cas No
C28H18N2O2
Formula
414.45
M.W
25kgs/Drum
Package
Sinophor® OB-1
Sinophor® OB-1