آغازگر نوری

           * واردات مستقیم و فروش آغازگرهای نوری از معتبرترین برندهای موجود*

 

  این آغازگرها شامل موارد زیر می باشد:

 

            1173

            TPO

             819

             184 

 

  به منظور خرید، اطلاع از قیمت و موجودی آغازگرها با شرکت تماس بگیرید.

 
ساختار مولکولی TPO
TPO پودر
TPO
ساختار مولکولی 819
819 پودر
819
1173
1173
1173
184
184 پودری
184